Tannhelse inn i egenandelsordningen

Tenner er en del av kroppen, ikke bare fram til du er 18 år.

HK Ung mener at tannpleie må inn under egenandelsordningen. God tannhelse reduserer faren for andre sykdommer og lidelser, og en god offentlig tannhelseordning vil kunne spare samfunnet for mye penger som i dag blir brukt til behandling av alvorlige sykdommer som oppstår på grunn av folks dårlige tenner. Tennene våre er en del av kroppen, derfor må tannhelse likestilles med andre offentlige helsetjenester.