0-timerskontrakten

Handel og Kontor mener at vi må ha en arbeidsmiljølov som hindrer bruk av 0-timerskontrakter og som gir rett til reell og forutsigbar arbeidstid. Men hva er det egentlig, og hvordan er det å ha en 0-timerskontrakt?

Det begynte med at jeg ønsket meg en jobb ved siden av videregående. Så jeg søkte og ble tilslutt oppringt av en butikk. Jeg takket ja og signerte i god tro om at alt var i orden - jeg hadde jo tross alt fått en kontrakt, sier Lars Dahlgren. Han jobbet flere år i en butikk på en 0-timerskontrakt.

Jeg var veldig glad for å ha fått min første jobb, så jeg tok på meg alle vaktene jeg fikk. Etter hvert skjønte jeg at kontrakten min ikke lovte meg noen faste timer. Særlig når det ble gjort nye ansettelser uten at jeg fikk faste timer. Jeg merket også at jobben måtte gå foran andre ting jeg hadde planlagt, når jeg fikk tilbud om en vakt. I 2016 deltok jeg på landsmøtet til Sosialistisk Ungdom, og der møtte jeg en gjest fra HK Ung. Da de holdt hilsningstale ble 0-timerskontrakten nevnt, og jeg skjønte at det måtte være en slik kontrakt jeg hadde fått. Da våknet mitt engasjement for fagbevegelsen og for å få stoppet disse kontraktene, sier Lars.  

En 0-timerskontrakt er en kontrakt som sier at du er ansatt, uten å si hvor mye du skal jobbe. Det betyr at du har null trygghet for arbeidstid og null trygghet for hvor stor lønnen blir i slutten av måneden. Man kalles gjerne for ekstrahjelp eller ringevikar. Vi ser at mange ekstrahjelper blir utnyttet når de over lengre tid jobber mange vakter og kunne vært ansatt med timer i kontrakten.

Det var veldig vanskelig, eller umulig, å planlegge hvilke helger jeg skulle jobbe, og hvilke helger jeg hadde fri og kunne være med venner. Etter videregående tok jeg et friår og det var veldig vanskelig å leve med en 0-timerskontrakt som eneste inntekt. Jeg stod opp klokka sju hver morgen i tilfelle sjefen skulle ringe og jeg måtte hele tiden jage etter vakter. Veldig ofte fikk jeg de minst "populære" vaktene på kveld og helg, og dette gjorde at jeg ikke alltid kunne skjøtte mine verv og fritidsaktiviteter på en god måte, sier Lars.

- Med en sånn jobb som eneste inntekt og ei husleie jeg måtte betale ble det en svært krevende høst hvor det var trangt økonomisk. Det endte opp med at jeg var veldig frustrert, så jeg dro til utlandet for å jobbe som frivillig og søkte permisjon fra kontrakten uten timer. Da jeg kom tilbake fikk jeg tilbud om samme kontrakt igjen. Jeg jobbet en måned før jeg flyttet og nå jobber jeg deltid i 18,67% stilling ved siden av studier. Det er ikke mye, men jeg har i hvert fall krav på noe, avslutter Lars.

Dessverre er det flere ansatte i varehandelen som deler samme historie som Lars. HK ønsker et forbud mot 0-timerskontrakter. LO har sendt ut spørsmål til partiene, der de blant annet spør om partiene ønsker et forbud mot disse kontraktene. Hva de har svart kan du lese her: http://www.lo.no/politikk/Valg...

Vi i HK Ung bruker stemmeretten vår fordi det er viktig med trygge og forutsigbare jobber og et organisert arbeidsliv. Vi trenger et nytt flertall som jobber på lag med arbeidstakerne og sikrer oss gjennom en styrket arbeidsmiljølov.

Godt valg.