Dagens boligmarked - snarveien til økt ulikhet?

Norge er et land som er bygget på rettferdighet og likeverd. Forskjellene i samfunnet er små sammenlignet med andre land. Dessverre frykter jeg at dette er i ferd med å snu.

Et av områdene hvor dette stadig blir synligere er boligmarkedet. Høyt prisnivå og strengere krav til å få lån gjør det vanskelig for mange å få en fot innafor markedet. For mange unge er det umulig å klare dette uten hjelp fra foreldre. Hvis man i tillegg er singel er dette enda vanskeligere.

For mange er eneste mulighet å leie. Siden utleiemarkedet hovedsaklig består av private aktører er leieprisene styrt av markedskreftene, og det at mange unge sliter med å få lån til egen bolig, gjør at presset på leiemarkedet øker. Summen av dette er urettferdig høye priser på leiemarkedet. Det føles urimelig å betale ned noen andres lån fordi man ikke har mulighet til å betale ned på noe eget. Jeg er en av de som ikke kommer inn på boligmarkedet. I leie betaler jeg 9000,- eksklusiv strøm i måneden. Dette utgjør en betydelig andel av min butikkarbeiderlønn. Og jeg er ikke alene.

La oss så gå tilbake til hvorfor boligmarkedet bidrar til å øke ulikheten mellom folk. Skattesystemet i Norge er lagt opp sånn at det lønner seg å eie bolig. På grunn av skattefradrag på lånerenta betaler gjerne en som eier bolig mindre skatt enn en som leier. Man trenger ikke å være mattegeni for å forstå at det er vanskelig, nærmest umulig, å spare opp penger til egenandel når store deler av inntekten din går til å leie en plass å bo. Det kan derfor føles ekstra urettferdig når man ikke har mulighet til å spare, samtidig som man ser at både leie- og boligprisene bare øker og øker. 

I Handel og Kontor har vi et prinsipp- og handlingsprogram som sier at vi ønsker en trygg og sosial boligpolitikk for våre medlemmer. Vi foreslår blant annet å ha en sterkere regulering av husleiemarkedet for å dempe prisene, og det må bygges flere kommunale utleieboliger. I tillegg må Husbanken gjenreises og styrkes slik at den igjen blir det viktigste verktøyet for en sosial boligpolitikk.

Nå er stortingsvalget rett rundt hjørnet, og forhåndsstemmingen er allerede i gang. Dette valget handler ikke bare om hvem som skal styre landet, men også hvilken retning landet skal bevege seg i de neste fire årene.

Derfor har jeg tenkt å bruke min stemme på et parti som er villig til å føre en sosial og rettferdig boligpolitikk og som gir meg en trygghet om at jeg kan få komme inn på boligmarkedet.

Godt valg!

Charlott Pedersen
Leder av ungdomsutvalget Handel og Kontor Oslo/Akershus