Om HK Ung

HK Ung er ungdomsvirksomheten til Handel og Kontor i Norge, og er et tilbud til alle medlemmer under 35 år.

HK i Norge er en arbeidstakerorganisasjon for deg som jobber i privat sektor. Medlemmene våre jobber blant annet innen handel, industri, håndverk, luftfart, kontor, finans og servicevirksomhet. Med rundt 78 000 medlemmer er vi LOs tredje største forbund. Vi arbeider for at medlemmene våre skal ha trygge arbeidsplasser og gode lønns- og arbeidsvilkår.

HK Ung består av regionale ungdomsutvalg og et nasjonalt ungdomsråd med åtte representanter. I ungdomsrådet møter en representant fra hver region og en representant fra SLA (Sammenslutningen av Landsomfattende Avdelinger). Ungdomsrådet er et rådgivende organ for HK i Norge. På hovedkontoret til Handel og Kontor i Norge er det ansatt en ungdomssekretær som har ansvar for den daglige driften av ungdomsvirksomheten i forbundet. I HK Ung arrangerer vi jevnlig kurs og konferanser for unge medlemmer.

Vi tilbyr tilpasset medlemskap til deg som er ung. Det kan du lese mer om her.

Studentmedlemskap koster 250,- i halvåret og inkluderer Norges beste innboforsikring fra LOfavør. Les mer om studentmedlemskap her.

Lærlingmedlemskap
koster 115,- i måneden og gir deg samme rettigheter som ordinært medlemskap. Les mer om medlemsfordelene i et ordinært medlemskap her.

Elevmedlemskap
er gratis for alle skoleelever og gjelder frem til du fyller 20 år. Ingen forsikringer er inkludert i elevmedlemskapet. Du er velkommen til å delta på arrangementene våre.