Om HK Ung

HK Ung er ungdomsvirksomheten til Handel og Kontor, og består av et nasjonalt Ungdomsråd, egne ungdomsutvalg i hver av regionene, samt SLA (Sammenslutningen av Landsomfattende Avdelinger). Ungdomsrådet er et rådgivende organ overfor Handel og Kontor, og rådet og utvalgene i regionene arrangerer jevnlig egne kurs og konferanser for unge medlemmer i HK.

HK har en egen ansatt ungdomssekretær, som arbeider ved forbundets hovedkontor.