1. 1
  2. 2
  3. 3

Reisebrev fra Arendalsuka

...


HK Ung-leder Andrea Odden skriver om møtet med Norges største politiske møteplass, Arendalsuka.

Denne uken har jeg tilbragt flere dager i Arendal sammen med gode kamerater i forbundsstyre og ellers i HK. Jeg dro langt om lenge og lengre en langt tidlig på tirsdag for å få med meg ”Grillfest: Nullvisjon for varehandelen”. Arrangementet var i regi av HK og arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Kåsør Knut Nærum og Cathrine Sandnes fra Manifest analyse loset oss igjennom et tettpakket program med blant annet debatt, sokketeater, sofasamtaler og politisk duell. Det store spørsmålet for hele arrangementet var følgende: Hvorfor er det slik at den største sysselsetteren i privat sektor møtes med politikk etter innfallsmetoden framfor tydelige veivalg for varehandelen? Forbundsleder Trine Lise Sundnes etterlyste en stortingsmelding om varehandelen fra politikerne, og det ble debattert om den teknologiske utviklingen i varehandelen og endringer i kravet til kompetanse til ansatte i varehandelen. 

Solen skinte da jeg våknet onsdag morgen. Denne dagen besto blant annet av et veldig spennende møte om ”TIP”. Det er et skoleprosjekt om global handel, i regi av Virke, HK og Fellestiltakene LO-Virke. Dette prosjektet ønsker å sette global og etisk handel på dagsorden til politikerne og timeplanen til videregående elever. Målet er å gi et oversiktlig bilde over hvorfor vi i Norge er avhengige av andre land og internasjonal handel. Vi fikk høre om prosjektet fra tre dyktige elever ved videregående skoler i Oslo, og det ble også gjennomført en debatt om global og etisk handel med ungdomspolitikere.

Torsdag var hjemreisedag for min del. Likevel rakk jeg å få med meg to programposter før toget gikk. Forbundsleder Trine Lise stilte i et debattpanel om FNs bærekraftsmål. Her dro hun frem blant annet vi unge i HK som en viktig samarbeidspartner i saker som angår klima, miljø, og hvordan vi skal gjøre jorden til et bra sted å leve for alle. Deretter gikk turen videre for mer klimasnakk. I et arrangement av Naturvernforbundet innledet forbundslederen om grønne arbeidsplasser og omstilling i arbeidslivet. 

Arendalsuka er Norges største politisk møteplass. Det er arrangementer om alt fra diabetes til reinsdyr til klima, og standsteltene er mange og varierte. Programmet er tettpakket av både faglige og politiske arrangementer men også kulturelle innslag og praktiske verksteder er og finne.  

Vi sees neste år, Arendal. Samme sted og samme uke. 

Andrea Odden
Leder, HK Ung