1. 1
  2. 2
  3. 3

La boblene briste: Boikott Sodastream

...


HK Ungdom er tilsluttet kampanjen La boblene briste: Boikott Sodastream. I forbindelse med årets julehandel ønsker vi å være med på å legge et ekstra trykk på kampanjen. Les mer her.

Sodastream er et stort internasjonalt firma innen produksjon av kullsyremaskiner og i den siste tiden har de markedsført seg mye også i Norge.

Maskinene produsereres inne på ulovlig okkupert område i Palestina.
Sodastream er bare en av mange bedrifter som driver produksjon inne på ulovlig okkupert område. Israel støtter aktivt opp om bedrifter som ønsker å bruke disse arealene, og gir blant annet skatteletter. 

5 gode grunner til å la være å kjøpe SodaStream:

1. Man tar avstand fra undertrykkelse og urettferdighet. 
2. Man bidrar til å STOPPE uretten palestinere opplever hver dag.
3. Man legger til rette for at palestinerne selv kan ta utvikle sin EGEN jord og industri. 
4. Man hjelper palestinerne på veien til bedre levevilkår. 
5. Man støtter FN og verdenssamfunnets avgjørelse om at palestinerne får sin egen stat.

Les mer om kampanjen og følg julekalenderen på deres facebookside.