1. 1
  2. 2
  3. 3

LOs medlemsdebatt - si din mening!

...


Vil du ha innflytelse på LOs krav til stortingspartiene ved valget i 2017?

Lenke til LOs studentdebatt
Lenke til LOs medlemsdebatt

LO har igangsatt medlemsdebatten for å vite hvilke spørsmål du ønsker LO skal stille politikerne foran stortingsvalget i 2017. 

Leder av HK Ung, Andrea Odden, ønsker å sette søndagsfri på dagsorden igjen.

- Det er viktig å ha en annerledesdag der man har tid til familie og venner, der man får et pusterom fra de seks andre hektiske dagene i uka. Derfor vil jeg vite hvilke parti som er garantister for søndagsfri i varehandelen.

Odden er også opptatt av å styrke yrkesutdanningen, og poengterer at Norge trenger mange flere fagarbeidere.

- For at vi skal fungere som et samfunn også i fremtiden må vi ha flere dyktige fagarbeidere. Den tradisjonsrike kontakten mellom fagarbeider og lærling står i fare for å smuldre vekk når det ikke finnes nok lærlingplasser. Her må både det offentlige og private ta et tak, og det må skapes nye incentiver for å sikre at vi har dyktige fagarbeidere også i fremtiden.

Like viktig mener Odden det er at alle sakene blir gjennomsyret av grønne tiltak. Hun syntes det er bra at så mange snakker varmt om klimatiltak, og nå håper hun at en ny regjering vil gjøre ord til handling.

- Det handler om at alle skal ta et tak. Jeg håper neste regjering vil gjøre det lett å velge grønne alternativ. Jeg vil at vi skal være generasjonen som gjennomfører den store snuoperasjonen. Hvis ikke oss, hvem? Hvis ikke nå, når? Jeg håper så mange som mulig deltar i studentdebatten og medlemsdebatten, så LO kan stå samlet om felles krav til ny regjering i 2017.