1. 1
  2. 2
  3. 3

Korrupsjon i fotball - den skjulte trussel

...


HKs Ungdomsråd er ikke fornøyd med at fotballen beveger seg bort fra løkka og inn i en stadig mørkere avkrok hvor penger og makt rår.

Makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt. LordActons ord lever i beste velgående i en organisasjon hvis leder får kongeligmottakelse hvor hen han reiser, og med en innflytelse som strekker seg inn iverdens parlament. Vi snakker selvfølgelig om FIFA.

FIFAhar helt fortjent de siste årene blitt omtalt som en versting i idrettsverden.Korrupsjon er aldri akseptabelt, og bør straffes hardt. Likevel falmer faktumetat noen putter fellesskapets penger i egen lomme mot hva korrupsjon kan føretil. Det mest hårreisende eksempelet hentes fra en liten ørkenstat som harkjøpt sin vei til fotball-VM.

4000gjestearbeidere er forventet å dø i Qatar før første VM-avspark 21. november2022. Dette tillates å skje fordi deler av fotballens maktelite velger å gåover lik for å øke sin personlige makt og formue. FIFA valgte å sette ned enkommisjon for å etterforske saken, og skjulte resultatene de ikke likte og lafrem rapporten i eget ordlag. Det kan ikke beskrives som annet enn trist.

Fotballimperietslår tilbake en hver kritikk, og mener de ikke kan kreve noe av Qatar. Det ernemlig ikke fastsatt i kontrakten at arbeiderne skal ha noe som helst av rettigheter.FIFA har satt seg i et vanskelig dilemma, der de står mellom å frata Qatar VMetterfulgt av det som kan bli historiens lengste og dyreste rettssak, mot åakseptere kritikken for dødsfallene og de svært kritikkverdigearbeidsforholdene fotballanleggene, hotellene og annen infrastruktur som høreret fotball-VM til bygges under. Uansett er dette en blodflekk som vanskeligvaskes vekk.

Detfinnes imidlertid et nytt håp. At det velges en ny FIFA-president som har lærtav historien. For at historien ikke skal gjenta seg kreves det noen reformer.Først og fremst må FIFA avskaffe den hemmelige VM-avstemningen. Det bør være enenkel sak for en så mektig person som sittende FIFA-president Blatter. Detkreves også større endringer i kontraktene FIFA inngår med vertslandene. Detbør helt åpenbart være krav om at landet ikke skal bryte medmenneskerettighetene og at landet skal ha et minstekrav av rettigheter forarbeiderne som bygger stadionene. Alle har noe å tjene på dette. Utenomverstinglandene selvfølgelig, men de har ikke vår sympati.

Deter langt fra de fotballglade 11-åringene på Løkka til FIFAS hovedkvarter i Zürich,og godt er det. Ved å vekke kraften i grasrotfotballen har man makten til åendre FIFA fra innsiden. Tillitsvalgte i fotballen og klubbledere landet overkan engasjere seg i storpolitikken og kreve at våre tillitsvalgte i NorgesFotballforbund tar med seg prinsipper om demokrati og åpenhet inn iFIFA-kongressen. Med et transparent FIFA kan vi følge prosessene og hindre atfor mye makt faller på få hender. Den skjulte trusselen blir ikke lengerskjult. For makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt.