1. 1
  2. 2
  3. 3

Husk krystallnatten - ta et oppgjør med fordommer

...


En rekke organisasjoner har gått sammen om en uttalelse i forbindelse med markeringen av krystallnatta lørdag 9.november. Les uttalelsen her.

9. november markeres Krystallnatta for å minnes den gangen fordommene fikk overtaket og endte i det mørkeste kapittelet i Europas historie. Det begynte med at folk trodde de visste hvordan andre folk var, bare fordi de visste hvilken religion eller etnisitet de hadde. Økonomiske nedgangstider ga grobunn for ekstremisme den gang, og nå ser vi de samme tendensene rundt om i Europa. Dårlige tider kan gi grobunn for ekstremisme, men bare hvis vi lar den gro. Vi må luke ugresset før det får satt rot og ta et oppgjør med fordommene før de får lov til å spre seg.

De aller fleste av oss har fordommer. Noen ansetter Espen og kaster Eduardos jobbsøknad i søpla. Andre vil helst ikke leie ut til hun som ser ut som hun lager mat som lukter annerledes.Vi holder oss til det vi tror vi kjenner, og slik kommer våre holdninger til syne. Vi diskriminerer ikke, sier vi. Likevel må vi innse at våre felles fordommer i sum leder til kollektive handlinger og stigmatisering av hele grupper basert på ytre faktorer. Dette er diskriminering, selv når det «bare» er uvitenhet eller fremmedfrykt som ligger til grunn. Fordommer fordummer, men det er ingen unnskyldning for å diskriminere.Det er vi som utgjør majoriteten som også må bære majoriteten av integreringsarbeidet. Ansvaret for å inkludere ligger hovedsakelig på de av oss som er på innsiden, ikke på de som står utenfor.

Det første skrittet for å ta dette ansvaret er å gjøre noe med måten vi snakker om «de andre» på. Den norske innvandringsdebatten er sterkt preget av myndighetenes økende fokus på kontroll, avskrekking og innskrenking av muligheten til å få asyl i Norge. Dette bidrar til negative holdninger til innvandring og innvandrere generelt i den norske befolkning. Den negative retorikken gjør mulighetene for integrering langt dårligere, og ofte baseres debatten på feilinformasjon. Media understreker myndighetenes skremselsretorikk når de overfokuserer på negative problemstillinger. Dette skaper et skeivt bilde av asylsøkere og innvandrere som skoletapere, kriminelle og lite integreringsvillige. Det verste med disse usannhetene, overdrivelsene og forenklingene, som i økende grad har fått prege den offentlige debatten, er at så få konfronterer de. En fordom som får stå uimotsagt blir fort en sannhet for de som har den.
Vi har alle et felles ansvar for å si ifra når både politikere og vanlige folk lar sine egne fordommer bli vedtatte sannheter.Den gangen for snart 70 år siden fikk fordommene bli vedtatte sannheter og konsekvensene ble fatale. Ikke la det skje igjen. Si ifra når noen lar mangel på kunnskap bli fremmedfrykt. Si ifra når noen lar fremmedfrykt bli fremmedhat. Benytt Krystallnatta 9. november til å si at vi aldri mer skal la våre felles fordommer bli vedtatte sannheter, men alltid konfrontere fordommer og rasisme.

Støttes av:
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Ingrid Rostad
Fagforbundet Ungdom, Christina Beck Jørgensen
FO Studentene, Sunniva Roumimper
Forbundet for Ledelse og Teknikk Student, Kjetil Holm Klavenes
Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Ungdom, Cathrine Ertsaas
Norges sosiale forum, Nina Skranefjell
Industri Energi Ungdom, Johnny Håvik
Fellesforbundet Ungdom, Kim Andreas Stensnes
Handel og kontor Ungdom, Fredrik Sletbakk
Norsk Arbeidsmandsforbund, Ulf Terje Eliassen
Rødt, Marielle Leraand
Rød Ungdom, Seher Aydar
AUF, Eskil Pedersen 
Sosialistisk Ungdom, Andreas Halse
EL&IT Ungdom, Dagfinn Svanøe
Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen
Norsk Sjømannsforbund Ungdom, Gustaf af Geijerstam
Palestinakomiteen i Norge, Berit Aaker
Norsk Jernbaneforbund, Amanda Eldnes
Ungdom mot EU, Mads Opheim