1. 1
  2. 2
  3. 3

HK Ungdom deltar i LOs sommerpatrulje

...


LOs sommerpatrulje har vært på veiene i 30 år, og HK-ere over hele landet er med vaktbikkja ut på tur.

I forrige uke var leder av HKs nasjonale ungdomsråd, Vidar Hovland, med sommerpatruljen rundt omkring i Oslo, og det er ingen tvil om at patruljen fortsatt er like aktuell i dag som under oppstarten på åtti-tallet. Selv om det finnes mange seriøse og gode arbeidsgivere rundt om i landet, vil det alltid være noen som ikke følger lover og regler.

Sommerpatruljen er i all hovedsak en gladpatrulje som har til hensikt å informere om rettigheter og plikter, samt gi god kjennskap til LO og forbundene. Mange har sitt første møte med arbeidslivet gjennom sommerjobber, og da er det viktig at de kjenner til grunnleggende rettigheter som en utfyllende arbeidskontrakt, overtidsbestemmelser, pausebestemmelser, retten til å velge verneombud og lignende.

Vidar møtte ikke mange useriøse sjefer i løpet av dagene med sommerpatruljen, men forteller om noen tilfeller der de ansatte ikke visste om det eksisterte verneombud på arbeidsplassen. For ordens skyld er verneombud påbudt om bedriften har flere enn ti ansatte. Er det færre enn ti ansatte kan ledelsen og tillitsvalgte skriftlig avtale at verneombud ikke er nødvendig.

Sommerpatruljen er nå inne i sin siste uke flere steder i landet, men Sommerpatruljetelefonen 8100 1999 vil være i drift frem til 15. august.