1. 1
  2. 2
  3. 3

Førti år siden okkupasjonen av Vest-Sahara

...


6. november 2015 er det førti år siden Vest-Sahara ble okkupert av nabolandene. Selv om okkupasjonen er fordømt av FN fortsetter det saharawiske folk å leve uten frihet.

Afrikas siste koloni

Vest-Sahara omtales ofte om Afrikas siste koloni, og det med rette. Landet nordvest på det afrikanske kontinentet var en spanskstyrt koloni frem til 1975, da Spania trakk seg ut uten å følge opp sine pålagte forpliktelser for prosessen. Marokkanske styrker rullet inn over grensene i nord og krevde eierskap til landet, stikk i strid med folkeretten og i strid med den internasjonale domstolen i Haag. 

Innbyggerne fra Vest-Sahara, saharawiene, ble drevet på flukt østover, og de som overlevde ferden gjennom det ugjestmilde terrenget slo seg ned i leier i Algerie. Saharawiene viste også sterk motstand mot den ulovlige okkupasjonen, og organiserte seg i frigjøringsbevegelsen Polisario. Først i 1991, etter seksten års væpnet konflikt, inngikk partene en våpenhvileavtale med lovnader om en folkeavstemning året etter. Det saharawiske folk skulle gå til urnene for å avgjøre hvorvidt landet skulle være selvstendig eller innlemmes i Marokko.

Utsatt på ubestemt tid

En egen FN-operasjon kalt MINURSO ble opprettet for å overvåke avstemmingen, sikre våpenhvilen og sørge for at alt gikk skikkelig for seg. I dag, seksten år senere, har valget ennå ikke funnet sted. Marokkanske myndigheter har med hell halt ut prosessen i det lengste, og har erklært at de ikke vil godta et resultat som ikke innebærer full innlemmelse i Marokko. Dette på tross av FNs fordømmelse av okkupasjonen, mengder med resolusjoner, politisk motstand og folkelig støtte for saharawienes frihet. Så lenge det ikke legges reelt press bak kravene ser det heller ikke ut til å skje noen endringer med det første.

Samtidig lider det saharawiske folk. Menneskerettighetsbruddene er mange og grove. Politivold, ulovlige arrestasjoner, tortur og forfølgelse skjer hver dag. På internasjonale rangeringer over politiske friheter scorer Vest-Sahara lavest av alle land i verden. I flyktningeleirene i Algerie er det akutt behov for humanitær hjelp, og fire av ti barn er kronisk underernærte.

HK Ungdom oppfordrer alle til å lese mer om saharawienes sak og den ulovlige okkupasjonen på www.vest-sahara.no, samt bidra økonomisk til Støttekomiteen for Vest-Sahara og deres viktig arbeid for grunnleggende menneskerettigheter.