1. 1
  2. 2
  3. 3

Fast jobb, ja takk!

...


HKs sentrale ungdomsråd vedtok 12. desember 2014 følgende uttalelse i forbindelse med den blå-blå regjeringens angrep på arbeidsmiljøloven.

Nylig la arbeidsminister Robert Eriksson frem forslag til endringer i arbeidsmiljøloven vedrørende økt tilgang på midlertidige ansettelser uten vilkår. HK Ungdom tar stor avstand fra forslagene, og sier nei til enhver svekkelse av dagens lovverk.

Flere midlertidige ansettelser fører til flere i midlertidig stilling, og stillinger som før var faste vil bli tidsavgrensede. Fast jobb og sikker inntekt er fundamentet for en trygg tilværelse, og unge arbeidstakere har like stort behov for en forutsigbar økonomi som andre arbeidere. Midlertidig stilling vil sette livet på vent, hindre den ansatte i å motta boliglån og stagnere personlig og profesjonell utvikling. Det vil svekke viktige relasjoner på arbeidsplassen og hindre full deltakelse i fellesskapet fast jobb gir.

Regjeringen skyver ungdom foran seg i prosessen med å sette Norge mange år tilbake i tid til løsarbeidersamfunnet, men vi gir oss ikke uten kamp. HK Ungdom sier med dette klart ifra om at regjeringens forslag vil gjøre livet mer utrygt for mange arbeidere, og forskyve maktbalansen i arbeidslivet i arbeidsgivers favør. Ungdom behøver ikke ett år for å vise seg frem for sjefen, som Eriksson sier, men stillingsvern i takt med arbeidslivets spilleregler. Dagens ordninger med prøvetid og midlertidig stilling ved midlertidig behov er mer enn dekkende nok.

Vi oppfordrer regjeringen og Robert Eriksson til å lytte til ungdommen før de taler ungdommens sak. Vi vet hva vi behøver, og det er fast jobb.